Sınavsız Yargıç ve Savcı Seçimi, Genç Avukatları Yargıdan Uzaklaştırır

Genç avukatlar, yargı sistemimizi güçlendirecek adımlar atıyor: Daha objektif yargıç ve savcı seçim süreçleri talep ediyorlar.

judge

Yargı sistemimiz, dünya genelinde birçok ülkeden daha iyi bir konumda olduğunu gururla belirtmeliyiz. Bu durumun aksini öne sürebilecek her türlü argümanı kabul etmek yersiz olur ve çoğunlukla eksik bilgiye dayanır. Ancak, bütün bu olumlu tabloya rağmen, yargıç ve savcı seçimlerinin objektif kriterlerle ve düzgün bir sınav sisteminden ari bir şekilde, sadece münhal durumlarına bağlı olarak yapılmasının genç avukatları rahatsız ettiğini ve etmeye devam ettiğini belirtmeliyiz.

Genç avukatlar olarak, bu durumu dikkate alarak ve çözüm bulmayı hedefleyen bir inisiyatif kurma konusunda yoğun bir şekilde hazırlık içerisindeyiz. Bu tür bir adım, yargı sistemimizdeki olası adaletsizlikleri giderme ve daha geniş bir perspektiften bakma imkanı sağlayacaktır.

Bununla birlikte, bu süreçte sesimizi duyurmak ve etkili bir değişim sağlamak için el ele vermeliyiz. Ancak bu şekilde birlikte daha güçlü olabilir ve bu sorunların üzerine giderek gereken değişimleri sağlayabiliriz.

Büyüklerimiz, Avukatlar olarak, Akdeniz’in İsveç’ini inşa etmek için büyük hayaller kurmuşlardı. Yurtdışında eğitim alıp, bilgi ve tecrübelerini ülkemize taşıma hedefindeydiler. Ancak, şimdi geldiğimiz noktada, genç avukatların rahatsız edilmesi ve küstürülmesi durumuyla karşı karşıyayız.

Bu durumda, Baro Yönetimi’nin de bizi destekleyeceğine yürekten inanıyoruz. Buna olan inancımız tamdır çünkü hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla egemen olması, gençlerin de bu sürece aktif olarak dahil olmasıyla mümkün olacaktır. Gençlerin enerjisi, vizyonu ve hırslı ruhu, adalet sistemimizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak en önemli faktördür. Bu nedenle, genç avukatların bu sürece tam anlamıyla dahil olmalarını sağlamak, tüm toplumun ortak hedefi olmalıdır.